Manlig skönhet

manlig skönhet

Samhällets ideal av manlig skönhet och kroppsuppfattning har en stark påverkan på kvinnors attraktion till muskulösa män. Genom media, reklam och populärkultur förmedlas stereotypa bilder av den “perfekta” manliga kroppen, vilket kan påverka hur kvinnor uppfattar och attraheras av män. Mediabilder och reklam spelar en betydande roll i att förstärka idealen om män med muskler. … Läs mer

Varför tänder kvinnor på män med muskler?

muskler

Kvinnors attraktion till män med muskler är ett ämne som har fascinerat och debatterats under lång tid. Det finns många olika faktorer som kan bidra till denna attraktion, och det är viktigt att förstå att inte alla kvinnor attraheras av samma saker. Vissa kvinnor kan vara mer intresserade av en mans personlighet, intellekt eller humor, … Läs mer

Penistorlek

penisens storlek

Penisstorlek varierar betydligt mellan individer och populationer runt om i världen. Den genomsnittliga penisstorleken, mätt som erigerad penislängd, varierar från cirka 12 till 16 cm, men det finns betydande variationer. En del av denna variation kan tillskrivas genetiska faktorer. Forskning har visat att vissa genetiska markörer kan vara förknippade med penisstorlek, vilket innebär att vissa … Läs mer

Varför är bra självförtroende viktigt?

Bra självförtroende är en essentiell egenskap som kan ha en positiv inverkan på många aspekter av ditt liv. Det är en känsla av tillit och tro på din förmåga att klara av utmaningar, nå mål och hantera olika situationer. I följande text kommer jag att förklara varför bra självförtroende är bra för dig och påverkar … Läs mer

6 tips för bättre självförtroende

Att ha ett starkt självförtroende är viktigt för att uppnå framgång och trivsel i livet. Här är några strategier som kan hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende: 1. Identifiera och utmana negativa tankemönster: Bli medveten om de negativa tankarna och självkritiken som dyker upp i ditt sinne. Utmana dem genom att ifrågasätta deras giltighet … Läs mer

Impotens

Orsaker till impotens Innan vi börjar prata om vilka  anledningar som kan leda till impotens så kommer vi att gå igenom hur en erektion fungerar rent fysiologiskt. Så här funkar det: Då man ser något eller tänker på något som är sexuellt upphetsande, eller om man blir sexuellt stimulerad, då går nervimpulser ner till penisens … Läs mer

Boosta ditt självförtroende

Dåligt självförtroende – olika orsaker till dåligt självförtroende Orsakerna till dåligt självförtroende är många – Vi har gjort lite undersökningar i de sociala medierna om vilka de vanligaste orsakerna bland svenskar åldrarna 18 – 65 år är, och hur de sakerna skulle kunna åtgärdas eller åtminstone förbättras, varje gnutta av högre självkänsla är ett steg … Läs mer