10 Orsaker till dåligt självförtroende

1. Misslyckande: Upplevt misslyckande, oavsett om det är på jobbet, i skolan, i relationer eller personliga mål, kan skapa känslor av otillräcklighet och sänka självförtroendet. 2. Negativa jämförelser: Att jämföra sig själv med andra kan leda till känslor av mindervärde, särskilt om personen jämför sig med framgångsrika individer eller idealiserade bilder i media. 3. Kritik: … Läs mer

Manlig skönhet

manlig skönhet

Samhällets ideal av manlig skönhet och kroppsuppfattning har en stark påverkan på kvinnors attraktion till muskulösa män. Genom media, reklam och populärkultur förmedlas stereotypa bilder av den “perfekta” manliga kroppen, vilket kan påverka hur kvinnor uppfattar och attraheras av män. Mediabilder och reklam spelar en betydande roll i att förstärka idealen om män med muskler. … Läs mer

6 tips för bättre självförtroende

Att ha ett starkt självförtroende är viktigt för att uppnå framgång och trivsel i livet. Här är några strategier som kan hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende: 1. Identifiera och utmana negativa tankemönster: Bli medveten om de negativa tankarna och självkritiken som dyker upp i ditt sinne. Utmana dem genom att ifrågasätta deras giltighet … Läs mer

Impotens

Orsaker till impotens Innan vi börjar prata om vilka  anledningar som kan leda till impotens så kommer vi att gå igenom hur en erektion fungerar rent fysiologiskt. Så här funkar det: Då man ser något eller tänker på något som är sexuellt upphetsande, eller om man blir sexuellt stimulerad, då går nervimpulser ner till penisens … Läs mer

Boosta ditt självförtroende

Dåligt självförtroende – olika orsaker till dåligt självförtroende Orsakerna till dåligt självförtroende är många – Vi har gjort lite undersökningar i de sociala medierna om vilka de vanligaste orsakerna bland svenskar åldrarna 18 – 65 år är, och hur de sakerna skulle kunna åtgärdas eller åtminstone förbättras, varje gnutta av högre självkänsla är ett steg … Läs mer