Kontakt

Egobutiken.com svara på alla frågor inom 24 timmar. Vi har ett strikt GDPR anpassat system som ser till att vi följer alla de lagar och regler som gäller för hantering av dina personuppgifter.
Du kan vara säker på att inga uppgifter säljs vidare och att du får bästa möjliga service. Vår kundtjänst har i enlighet fått grundutbildning i medicin från Läkemedelsverket. Utbildningen ligger till grund för att hjälpa oss att hjälpa dig att välja rätt läkemedel.